EKONOMIKA / Osobní finance

V negativním registru Solus bylo ke konci roku 2021 zapsáno 456 tisíc osob
Ilustrační foto. 
Autor / zdroj foto: isifa/thinkstock.com

Ke konci roku 2021 bylo v Registru fyzických osob SOLUS zapsáno 456 tisíc osob, které dlouhodobě neplní své smluvní závazky. Je to o 50 tisíc občanů méně, než na konci roku 2020. A jde o takřka totožný pokles, jako mezi roky 2020 a 2019. Odpovědný přístup členů sdružení SOLUS, pokračující vstřícnost k restrukturalizaci dluhů a odkladům splátek, a také fungující legislativa přispívají k masivnímu snižování počtu dlužníků v registrech SOLUS.

K 31. prosinci 2021 evidovalo sdružení SOLUS v největším registru dlužníků v Česku závazek po splatnosti u 5,15 % dospělých občanů ČR (oproti 5,7 % ke konci 2020). Celkový závazek po splatnosti evidovaný u těchto osob činil 34,6 miliardy korun – o 5,7 miliardy korun méně, než ke konci roku 2020.

Statistiky roku 2021 však nepřinesly jen pozitivní zprávy. Zejména v závěru rok 2021 je patrný nárůst tzv. hit-rate, tedy počtu osob v prodlení evidovaných v Registru FO, které přes existující dluh po splatnosti žádaly o úvěr či službu s odloženou platností u některého z členů SOLUS. Jen mezi listopadem a prosincem 2021 vzrostla hit-rate o 11 procent. Informaci o existenci dluhu po splatnosti reportoval SOLUS členům v průměru u 15 klientů ze sta. Nárůst hit-rate zaznamenal SOLUS napříč všemi tržními segmenty – u bank, nebankovních finančních společností i telekomunikačních operátorů.

„Dobře nastavená legislativa a odpovědný přístup korporací přispívají k tomu, že do negativního registru SOLUS nemusíme zapisovat tolik osob, jako před rokem 2016. Většina spotřebitelů, která se dostane do prodlení s úhradou svých závazků, dnes díky fungujícímu systému umí poměrně rychle své potíže vyřešit, nebo je alespoň neprohlubuje dalšími úvěry,“ uvedl Jan Stopka, tajemník sdružení SOLUS.

Zápis v registru SOLUS spotřebitele chrání především před dalším neodpovědným zadlužením. Motivuje je ale také k úhradě svých závazků po splatnosti, pokud chtějí mít přístup k dalšímu úvěru či jiné službě s odloženou splatností za výhodných podmínek. Celý svůj závazek po splatnosti nebo jeho část uhradilo v roce 2021 téměř 192 tisíc spotřebitelů (oproti 209 tisíc spotřebitelů v roce 2020).

Podíl osob se závazkem po splatnosti v Registru FO klesal napříč všemi kraji v průběhu celého roku 2021. I nadále ale mezi jednotlivými regiony přetrvávají významné rozdíly. Mezi kraje, kde jsou problémy s platební morálkou dlouhodobě nejnižší, patří Zlínský kraj (ke konci roku 2021 evidováno 3,23 % dospělých osob zapsaných v Registru FO) a Vysočina (3,29 %). Naopak smutné poslední místo v žebříčku zaujímá dlouhodobě Ústecký kraj (10,29 %) a Karlovarský kraj (9,09 %).

Sdružení SOLUS spojuje v úsilí o odpovědné úvěrování řádově 60 společností. Ty poskytují služby spotřebitelům v oblasti bankovních úvěrů a stavebního spoření, nebankovních půjček, telekomunikačních služeb, distribuce energií a P2P půjček.

Autor / zdroj: Petra Hermelová

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.