Reklama

Aktivní Dítě

Předpověď počasí

Dlouhodobá předpověď počasí

Dnes se stalo

Doprava

23. září 1875

byla v Praze zprovozněna první linka koňské tramvaje.

Historie

23. září 1253

se stal novým panovníkem Království českého Přemysl Otakar II. Doba jeho vlády znamenala mocensky vzestup českého státu, rozvoj měst a zároveň prohlubování rozporů mezi králem a šlechtou.

Doprava

23. září 1916

byl v Bohumíně zahájen provozelektrické tramvaje. Při této příležitosti byl ukončen osobní provoz parní tramvaje.