KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Oblastní muzeum v Lounech.
Oblastní muzeum v Lounech nabízí dvě stálé expozice s historickou a přírodovědnou náplní
Oblastní muzeum v Lounech. 
Autor / zdroj foto: muzeumlouny.cz

Oblastní muzeum v Lounech / Louny

Oblastní muzeum v Lounech návštěvníkům nabízí dvě stálé expozice s historickou a přírodovědnou náplní. Historická expozice je zaměřena na dějiny severozápadních Čech ve 14. a 15. století, přírodovědná expozice prezentuje vývoj krajiny v Podkrušnohoří.

V současné době zahrnuje sběrná oblast muzea území lounského okresu, tj. území s bohatou a různorodou historií a přírodou. Skladbou sbírek patří Oblastní muzeum v Lounech k muzeím vlastivědným, není muzeem se specializací. Sbírkové fondy (např. archeologická, historická či přírodovědná sbírka) jsou bohaté a mají vysokou dokumentační a vypovídací hodnotu.

Muzeum je vhodně umístěno v centru historického jádra města v budovách památkové hodnoty, rekonstruovaných pro muzejní účely. Jednou z těchto budov je Dům Sokolů z Mor, jehož průčelí zdobí mohutný pozdně gotický arkýř a v jehož přízemí je dochována klenutá gotická síň. Muzeum nabízí návštěvníkům dvě stálé expozice s historickou a přírodovědnou náplní. Historická expozice je zaměřena na dějiny severozápadních Čech ve 14. a 15. století, přírodovědná expozice prezentuje vývoj krajiny v Podkrušnohoří a stř. Poohří. Nabídka je doplňována v průběhu roku řadou krátkodobých výstav, prezentujících jednotlivé sbírky muzea a výsledky jeho odborné práce. Paleta nabízených výstav je rozšiřována o výstavy výtvarné a výstavy převzaté z jiných muzeí. 

Historická expozice
Historická expozice seznamuje návštěvníky s významným obdobím dějin severozápadních Čech - s obdobím husitských válek, kdy města Louny a Žatec hrála velmi důležitou úlohu mocenských opor husitství na severozápadě Čech. Expozice zachycuje a dokumentuje tuto dobu od jejích ideových počátků za vlády Karla IV. přes dění ve dvacátých až čtyřicátých letech 15. století až po nástup Jiřího z Poděbrad na český trůn. 

Stepi Lounského Středohoří
Muzeum připravilo v roce 2017 přírodovědnou expozici, ve které najdete spoustu nových exponátů, hravých interaktivních prvků a dost užitečných informací nejen o syslovi. 

Historie muzea
Lounské muzeum bylo založeno v roce 1889. Dobou svého vzniku tak patří do první vlny zakládání českých muzeí, která bývá vymezována léty 1860 až 1890. Jeho sbírkový fond vznikal obdobně jako jinde z darů občanů, ale velmi záhy lze hovořit o cílevědomé sbírkotvorné práci, zvláště pak při budování archeologické sbírky.

Prakticky od počátku byl sběratelsky zájem muzejních pracovníků zaměřen regionálně a neustrnul pouze na dokumentaci města Loun. Tento vývoj byl v roce 1955 završen změnou městského muzea v muzeum okresní.

Vzhledem k legislativním změnám přešlo muzeum od 1. ledna 2003 pod Krajský úřad Ústeckého kraje a tím pádem se opět změnil název na Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace.

Od roku 1994 je součástí muzea archeologický skanzen v Březně u Loun. Jde o unikátní soubor rekonstrukcí pravěkých a raně dějinných staveb, objevených na této lokalitě v průběhu dlouholetého systematického archeologického výzkumu prováděného PhDr. I. Pleinerovou CSc z Archeologického ústavu AVČR Praha. 

Více informací včetně aktuálních akcí, provozní doby a cen vstupného najdete na webu www.muzeumlouny.cz.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.