KAM NA VÝLET / Hrady, zámky a zříceniny

Pohled na zámek Klášterec nad Ohří.
Zámek nabízí vzácnou expozici porcelánu ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
Pohled na zámek Klášterec nad Ohří. 
Autor / zdroj foto: zamek.klasterec.cz

Zámek Klášterec nad Ohří / Klášterec nad Ohří

Zámek Klášterec nad Ohří je zakomponován jako součást městské památkové zóny ve středu starého města. Návštěvníkům nabízí mimo jiné vzácnou expozici porcelánu ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Sbírka českého porcelánu v 21 sálech prvního patra zámku dokumentuje více než 220letou historii výroby porcelánu v Čechách.

Zámek se nachází na levém břehu řeky Ohře v téměř desetihektarovém, dendrologicky velmi cenném přírodně krajinářském (anglickém) parku z 20. a 70. let 19. století, ve kterém roste přibližně 150 taxonů (tj. druhů a kultivarů) jehličnatých a listnatých dřevin.

V zámeckém areálu je rovněž sala terrena s glorietem se sochařskou výzdobou od Jana Brokofa z 80. let 17. století. V severní části parku je dále křížová cesta z 90. let 17. století.

Zámek s parkem je zakomponován jako součást městské památkové zóny ve středu starého města. Celá památková zóna je nově opravena a na návštěvníky působí velmi pozitivně.

Ve vstupním prostoru zámku je pokladna s prodejem propagačního materiálu a prodejní výstava obrazů a grafik. 

Muzeum porcelánu
V novogotickém zámku v Klášterci nad Ohří je instalována vzácná expozice porcelánu ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Expozice začíná stručným přehledem výroby starého orientálního a evropského porcelánu.

Ve dvou sálech jsou ukázky japonského porcelánu z přelomu 17. až 2. poloviny 19. století. Jeden sál je věnován nejstarším výrobkům evropského porcelánu, a to z Míšně a Vídně, kde byly porcelánky založeny v letech 1710 a 1718. U starého míšeňského porcelánu jsou zdokumentovány všechny nejstarší etapy vývoje jeho výroby. Expozice je doplněna figurálními plastikami z nymfenburgské porcelánky z 2. pol. 18. století z dílny Dominika Aulička. Další dva sály zahrnují ucelenou kolekci ukázek starého čínského porcelánu 16. až 19. století. Jedná se o exponáty bohatě zdobené kobaltovou modří, emailovými barvami a kraklemi. K vidění je také seladonový porcelán, flétnové vázy, velká porcelánová akvária a figurální plastiky.

Velká část 1. patra je v 21 sálech věnována vývoji výroby českého porcelánu od jejich počátků až do současnosti. Expozice předvádí výrobky jednotlivých porcelánek v interiéru ve stylu empíru, biedermeieru, druhého rokoka, neorenesance, secese apod.

První místnosti expozice jsou věnovány počátkům výroby českých porcelánek. Další místnosti zahrnují výrobu z období empiru a biedermeieru z let 1815 až 1835. V tomto období nastal zřetelný vzestup, který se projevil zkvalitněním výrobků po technické i umělecké stránce. Jako hlavní dekorativní prvek se objevuje malba. Jsou zde vystaveny výrobky ze Slavkova, Klášterce, Březové, Lokte, Dalovic a Chodova.

V osmi místnostech jsou soustředěny exponáty z let 1835 až 1860. V tomto období druhého rokoka se objevuje reliéfní dekorování jako hlavní zdobný prvek a rozvíjí se naplno figurální plastika. Jedná se o stěžejní část sbírky Muzea českého porcelánu se sbírkami z porcelánek v Klášterci, Slavkově, Březové, Lokti, Staré Roli, Chodově, Dalovicích a Praze.

Počátky produkce českého porcelánu spadají do 90. let 18. století, kdy byla na Karlovarsku objevena bohatá ložiska kaolinu. V roce 1792 byla založena manufaktura na porcelán v Horním Slavkově, dva roky poté v roce 1794 v Klášterci nad Ohří. Zakladatelem klášterecké manufaktury se stal na panství hraběte Františka Josefa Thuna penzionovaný správce panství Mikuláš Weber. 

Okruh I. Porcelánový
Představuje prohlídku Muzea porcelánu, která je hlavní náplní programu prezentace rozsáhlých sbírek porcelánu Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Sbírka českého porcelánu v 21 sálech prvního patra zámku dokumentuje více než 220letou historii výroby porcelánu v Čechách. V dobových vitrínách a interiérech je vystavena produkce manufaktur a porcelánek ze Slavkova, Klášterce nad Ohří, Březové, Kysiblu, Chodova, Staré Role, Dalovic, Prahy, Lokte, Budova a Ždanova a dalších. 

Návštěvníkům bude dále představena ve čtyřech místnostech expozice počátků světové výroby porcelánu – čínského, japonského, evropského (např. míšenského, vídeňského a nymfenburského) z období 17. až 19. století.

Prohlídka prvního okruhu trvá s intenzivním odborným průvodcovským výkladem 50 minut. 

Okruh II. Pohádkový
Představuje prohlídku Pohádkové Země Vítězslavy Klimtové a expozice loutek rodiny Matěje Kopeckého instalovanou ve sklepních prostorách západního a jižního křídla zámku.

Dále v tomto okruhu můžete vidět stálou expozici zajímavé keramiky kláštereckého samouka Stanislava Hlaváče.
Součástí tohoto okruhu je i výstup na zámeckou vyhlídkovou věž, kde je nainstalována stálá výstava keramických děl paní Štefánkové pod názvem „Bylo, nebylo“ na téma pověstí a legend Severozápadních Čech. 

Prohlídka druhého okruhu trvá 50 minut. 

Okruh III. Atraktivity
Ppředstavuje návštěvu stálé expozice drahých kamenů, těžby a zpracování železných rud v Krušných horách (ametysty, acháty a jaspisy z nalezišť v okolí Klášterce nad Ohří), v prvním patře zámku je dále možno vidět zámeckou knihovnu.

Součástí tohoto okruhu je i výstup na zámeckou vyhlídkovou věž, kde je nainstalována stálá výstava keramických děl paní Štefánkové pod názvem „Bylo, nebylo“ na téma pověstí a legend Severozápadních Čech.

Okruh návštěvníci zakončí prohlídkou zámeckého areálu s návštěvou Thunské hrobky, v níž jsou uloženy ostatky hraběcí rodiny Thun-Hohensteinů, která vlastnila klášterecké panství nepřetržitě od roku 1623 do roku 1945. V hrobce se nachází porcelánový rodokmen hraběcí rodiny.

Prohlídka třetího okruhu trvá přibližně 50 minut.

V průběhu sezóny je přístupná zámecká vyhlídková věž.

Více informací včetně aktuálních akcí, otevírací doby a cen vstupného najdete na webu zámku.

Autor / zdroj: -red -

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
trendhim.cz
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.